Trainingen

De schakel tussen opdrachtgever en nemer.

Trainingen

Stel je voor: een training ontwikkeld op basis van de meest waardevolle inzichten uit de praktijk. Een training die tot stand komt na maandenlang onderzoek, in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, managers en zelfs cliënten. Wat hebben we nodig om de zorg naar een hoger niveau te tillen?

In een tijd waarin de zorgsector kampt met tekorten, zien we vaak dat er een beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld beveiligers. Hoewel deze mensen met de beste bedoelingen meedraaien, ontbreekt het hen vaak aan de nodige kennis, wat de kwaliteit van de zorg in gevaar brengt. Onze visie is duidelijk: als we genoodzaakt zijn om mensen zonder ervaring in de zorg in te zetten, moeten we ervoor zorgen dat ze voldoende zijn getraind in de basisprincipes om daadwerkelijk een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg.

En zo is de Soprano Zorgondersteuner Training ontstaan

Deze training is gericht op het aanleren van de essentiële basiskennis van de zorg. Denk aan het werken binnen verschillende methodieken, effectieve communicatie in de zorg, en het toepassen van weerbaarheid. Maar ook cruciale onderwerpen komen aan bod, zoals het medicatiebeleid en de juiste toediening ervan, en de wet zorg en dwang.

Onze training omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte, en wordt afgesloten met een examen dat succesvol moet worden afgerond om het certificaat te behalen. Niet geslaagd? Dan geen certificaat en ook geen inzetbaarheid. Belangrijk om te benadrukken is dat onze training op MBO4-niveau wordt geëxamineerd. Bij Soprano Dienstverlening hechten we veel waarde aan het hebben van hoogopgeleide en kwalitatieve medewerkers binnen de zorgsector.

Wat leert men tijdens een cursus tot Soprano zorgondersteuner?

Basisprincipes in de zorg

Gangbare methodieken

Medicatietraining

Communiceren in de zorg

Goed rapporteren

Z

Verbinding tussen begeleider en zorgondersteuner

Proactief werken

Fysieke en mentale weerbaarheid

Deze training draagt bij aan de kwaliteit van de zorgondersteuner. De training is uniek en ontwikkeld binnen ons bedrijf, met focus op zowel basiskennis als samenwerking.

Het bijwonen van de cursus maakt je geen Soprano, maar een Zorgondersteuner.. Na de cursus volgt een eindtoets. Bij een voldoende verdien je het certificaat. Is de toets onvoldoende, dan bieden we een herkansing. Als dit niet slaagt, volg je een aanvullende cursus. Zo waarborgen we kwaliteit.

Benieuwd naar onze praktijk? Neem gerust contact op.

Op zoek naar een betrouwbare partner?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien hoe we jouw bedrijf kunnen helpen.

Contact

Soprano Dienstverlening

Pioniersweg 18
7826 TA Emmen

Telefoonnummer